Stenløse kommune forklaret. Ti punkter du skal kende

Stenløse kommune forklaret. Ti punkter du skal kende

Stenløse kommune er en ny kommune i Danmark, oprettet 1. januar 2007.

Kommunen har oplevet en voldsom befolkningstilvækst, og regionens befolkning forventes at vokse med yderligere 20 % i 2030.

Området er også hjemsted for noget af det mest frugtbare landbrugsjord i Danmark.

– Stenløse Kommune blev oprettet 1. januar 2007

– Kommunen har oplevet en voldsom befolkningstilvækst

– Regionens befolkning forventes at vokse med yderligere 20% i 2030 – Området er også hjemsted for noget af det mest frugtbare landbrugsjord i Danmark

Hvad er de største attraktioner i Stenløse kommune?

Stenløse kommune ligger midt i Danmark. Det har en befolkning på omkring 7.000 mennesker, og det er en af de mindste kommuner i Danmark. Hovedattraktionerne i denne lille by er kirken fra det 12. århundrede og slottet, der blev bygget af kong Christian IV.

Kirken er en af de mest interessante attraktioner, fordi den har en smuk kirkegård, der indeholder mange gamle gravsten med smukt udskårne inskriptioner. Slottet er bygget på toppen af en bakke med udsigt over byen, og det er et populært rejsemål for turister, der gerne vil se, hvordan danske kongelige levede for århundreder siden.

Hvordan hjælper Stenløse kommune sine beboere?

Stenløse kommune ligger i den nordlige del af Sjælland. Den har en befolkning på omkring 18.000 indbyggere, og den dækker et areal på omkring 5,2 km².

Kommunen har mange forskellige projekter og tiltag, som de arbejder på for at hjælpe deres beboere. Et sådant projekt er "Active Citizens"-programmet, som har til formål at få flere mennesker udenfor og aktive i deres lokalsamfund. Et andet projekt hedder "Sund livsstil" som har til formål at oplyse folk om sund livsstil og give dem redskaber til en sundere livsstil.

På hvilke måder er kommunen aktiv i samfundet?

Kommunen er aktiv i samfundet ved at have fokus på udvikling af lokalsamfundet og dets borgere. Det gør kommunen ved at levere forskellige ydelser.

Kommunen yder service til borgere og virksomheder ved at give byggetilladelser, give byggetilladelser og give erhvervstilladelser. De giver også borgerne forskellige former for information om velfærd, uddannelse, sundhedsvæsen, kultur og fritidsaktiviteter.

Hvor mange bor der i Stenløse kommune?

Indbyggertallet i Stenløse kommune er omkring 3.000 indbyggere.

Folk, der bor i kommunen, bor i små landsbyer og byer som Næsbyhovedstad, Stenløse og Vrensted. Kommunens lille størrelse gør den til et perfekt sted info om Stenløse kommune for mennesker at nyde naturen og afslapning.

Hvor mange byer ligger i Stenløse kommune?

Stenløse kommune ligger midt i Danmark. Den har en befolkning på 10.000 mennesker og dækker et areal på omkring 700 km2.

Der er tre byer i kommunen: Stenløse, Rude og Nørre Alslev.

Hvad er Stenløse kommunes areal?

Stenløse kommune ligger i den nordligste del af Danmark.

Kommunen er et landområde med kun 2.000 indbyggere. Hovederhvervene er landbrug og turisme.

Hvordan hjælper Stenløse kommune sine virksomheder?

Stenløse kommune ligger i den sydvestlige del af Danmark og har omkring 16.000 indbyggere.

Det er en landkommune med mange små og mellemstore erhverv.

Kommunen har hjulpet sine virksomheder ved at yde økonomisk støtte til nye virksomheder, der ønsker at starte op i Stenløse. De har også støttet eksisterende virksomheder i området gennem lokale innovationstilskud, som gives til virksomheder, der udvikler nye produkter eller tjenester til deres virksomhed.

Hvad er de vigtigste indtægtskilder i Stenløse kommune?

De vigtigste indtægtskilder i Stenløse kommune er landbrug og serviceerhverv.

Landbruget er den vigtigste indtægtskilde med en samlet indtægt på 2.099.000.000 kr. (2,1 mia. kr.). Serviceerhvervene er den næststørste indtægtskilde med en samlet omsætning på 1.746.500.000 kr. (1,7 mia. kr.).

Hvor stort er budgettet for Stenløse kommune?

Budgettet for Stenløse kommune er på 3,2 millioner euro.

Budgettet for Stenløse kommune er på 3,2 millioner euro. De har i alt 18 ansatte og gennemsnitslønnen er cirka 81.000 danske kroner om året eller 10.500 euro om året.

Hvordan er topografien i Stenløse kommune?

Stenløse kommune ligger i den sydlige del af Sjælland, Danmark. Det er et landområde med en befolkning på godt 3.000 indbyggere. Kommunen dækker et areal på 40 km2 og det højeste punkt er 138 meter over havets overflade.

Kommunen består af tre sogne: Stenløse, Vejbystrand og Væggerløse.

Hvorfor valgte Danmarks første vindmøllevirksomhed, Vestas, at indrette sit hovedkontor i Halskov?

Danmark har den højeste procentdel af vindkraft i verden, hvor Vestas er en af de største bidragydere til dette. Virksomheden er beliggende i Halskov, som er beliggende i Stenløse kommune. Denne kommune er ideel for en vindmøllevirksomhed, fordi den har høje energipriser og en god vindressource.

Hvem er borgmester i Stenløse kommune?

Borgmester i Stenløse kommune er Lars Krarup.

Hvad er nabokommunerne til Stenløse kommune?

Stenløse kommune er en kommune i Danmark, der grænser op til Frederikssund og Roskilde kommuner mod øst, Holbæk og Kalundborg kommuner mod syd.

Stenløses nabokommuner er Frederikssund, Roskilde, Holbæk og Kalundborg.

Registreringsnummer 37 40 77 39